Електрически инструменти и техника винаги в изправност

Публикувано от smelio 29.08.2019 0 Коментар (и)

Този текст се отнася за електрическите машини и техника от рода на бормашини и пробивни, ъглошлайфи, електрически резачки, перфоратори и други такива електрически инструменти, които са неизменна част от работния куфар на безброй майстори. Текстът може да помогне на хоби майстори, които сега са закупили някакъв вид електрически инструмент и техника, но не са достатъчно опитни в изпълнението.

 

Не носете машината за кабела, шнура или маркуча, всеки инструмент има точно означение как и къде да се хваща.

 

Не дърпайте рязко кабела, за да го изключите от електрическата мрежа.

 

Пазете кабела от нагорещяване, от досег с мазни течности и не го оставяйте близо до остри предмети.

 

Спазвайте всяка препоръка от наръчника на конкретния инструмент за изключване, почистване, смяна на аксесоари от типа на свредели, остриета, режещи дискове и т.н.

 

Следвайте наръчника също когато трябва да смазвате инструмента с конкретен лубрикант, смес и съотношение на различни вещества.

 

Избягвайте рискови стартове на машината. Не слагайте пръст на спусъка или старт копчето докато включвате машината в ел. мрежата.

 

Периодично правете проверка за да се уверите, че инструментите са годни за работата, която ще вършите.

 

Почиствайте редовно инструментите и техниката според предписанията.

 

Подсигурявайте инструмента, така че да е винаги на стабилна позиция и да няма колебания по време на изпълнението. Заставайте правилно и стабилно на крака, с възможност за най-бързо спиране на инструмента при непредвидена ситуация.

 

Не използвайте инструментите и електрическите машини в негостоприемна среда за която не са пригодени: такава е мокра среда; работно място с опасни химически съставки; много гореща работна среда и други подобни.

 

Не се катерете по стълба с инструмент в ръка. Първо се качете и помолете да ви го донесат или го изтеглете с въже докато е поставен в някакъв контейнер.

 

Не давайте машината на хора, които не знаят да работят с нея; пазете я от деца и от среда, в която много хора имат достъп.

 

Съхранявайте инструмента правилно, според предписанията в наръчника.

 

Оставете коментар