Резачка за дърва – съвети за безопасност

Публикувано от smelio 31.05.2019 0 Коментар (и)

Резачката за дърва е инструмент, който може да се използва по всяко време на годината. В този смисъл, тази статия има за цял да разшири базовите познания за използването на резачката за дърва, за да повишите нивото на безопасност, когато работите с нея. Така по-ефективно ще подсигурите себе си, ще защитите площите и собствеността където работите с резачката, и ще работите с много по-голям капацитет.

 

Прочетете наръчника!

Не всички резачки са еднакви. Дори да изглеждат еднакво като дизайн, начина им на задвижване и цялостно функциониране може да затруднят дори опитните майстори, които досега с работили само с един тип резачка. Именно затова е важно да се чете оригиналният наръчник за употреба на всеки нов модел, който ще ползвате. Трябва да се запознаете с процедурите за безопасност описани в ръководството; как да работите правилно, как да стартирате машината, как да предпазите себе си и околните, и други такива.

 

Работно облекло  

 

Преди да започнете да работите с резачката, осигурете си цялото необходимо работно облекло за случая. Дори опитните майстори трябва да има защита за тялото, твърда каска на главата, подсилени ръкавици, защита за ушите и очите. Защитно облекло по тялото не трябва да затруднява свободното движение.

 

Добре е да нямате оголени части по тялото, защото, освен че работите с резачка, обикновено сте заобиколени от храсти, треви, тръни, и едно убождане може да отвлече вниманието ви. Като цяло не трябва да има разгащени част и свободноднореещи се медальони, синджирчета и други такива, защото те лесно могат да се закачат за храсти или клони. Обувките трябва да са противохлъзгави, шапката да е специално пригодена, както и наушниците да обхващат цялата ушна мида.

 

Основни съвети за безопасност при работа с резачка за дърва

 

След като сте прочели наръчника и сте били инструктирани; след като сте облекли работното облекло, време да подготвите терена за работа. Никога не ползвайте резачката ако около вас има деца или животни. Ако някои навлезе в работната ви зона и не е оторизиран, моментално спрете работа.

 

Никога не работете сами в отдалечен район. Винаги в близост до вас трябва да има човек, който да реагира ако се случи инцидент, аптечка с пакет за първа помощ, както и някакво средство за комуникация ако се наложи да извикате помощ.

 

Никога не започвайте работа с резачка ако се чувствате уморени, разконцентрирани и несигурни. Също така ако ползвате лекарства, които нарушават концентрацията, следва да не работите с резачка в този определен период от време.

 

Не работете с резачката ако сте стъпили на нестабилна повърхност, стълба, наклон. Преди да започнете да работите трябва да си осигурите стабилност и сигурност, както и да се уверите, че използвате правилната постановка за работа с резачка.

 

Не използвайте непознати за вас техники за рязане. Преминете начално обучение по избягване на откат, за да придобиете знание как да избягвате тези изключително опасни ситуации.  

 

При положение, че сте напълно начинаещи, задължително е да минете курс на обучение в защитена среда, със специалист, който ще ви обясни всичко, което трябва да знаете. Само тогава ще можете да ползвате резачката за дърва с повече сигурност в ръцете си и способностите си.

Оставете коментар