Предпазни очила – тема 1

Публикувано от smelio 15.03.2019 0 Коментар (и)

Предназначение и видове опасности

 

В този текст няма да говорим за скъпи инструменти и техника, просто защото предпазните очила не са скъпи, но са безценни за здравето. В този смисъл, текстът е продължение на темите за безопасност, които толкова често разискваме тук в блога на Войнишки. Разделихме темата на две части, за да можете да се запознаете отделно в първата част с предназначението и видовете опасности, а във втората част, какви видове очила да използвате и още полезни съвети за защита на вашите очи и зрение.  

 

Темата за използването на професионална и хоби техника е неразривно свързана с предпазването на очите!

 

Преминахме в този абзац с предходното изречение, защото то е насочващо за връзката между самия труд с дадена машина, техника или работна среда с предпазването на очите. Леката и тежка индустрия са толкова разнообразни като характер на работа, че очилата могат да ви предпазят от най-различни увреждания на очите и зрението.

 

Професиите които имат нужда от предпазни очила са доста на брой. Строители, производители на стоки, миньори, дърводелци, електротехници, персонал по поддръжка, заварчици, механици, водопроводчици, градинари, и още много други по-специализирани професии. Всяка професия упражнява труда си в различна среда, която от своя страна има своите предизвикателства.

 

 

Има 4 вида опасности за очите в индустриална среда!

 

Частици от обработваемия материал могат да хвърчат навсякъде. Прахови частици, бетон, метални стружки, дървени трици, всичко, което обработвате е потенциално опасно

 

Химически компоненти в лабораторна среда, в експериментални зони в цехове, при работа с различни субстанции.

 

Радиация – в индустриална среда се работи с лазери, има ултравиолетови или инфрачервени лъчи, топлинно излъчване. Очите задължително трябва да са защитени.

 

Опасни бактерии и патогенни организми – такива също може да има в индустриална среда в зависимост от това къде се намира обектът и с какви материали с работи в самата среда.

 

Някои работни условия имат дори няколко риска в едно, така че трябва още по-добра, комбинирана защита за очите. Дори когато работите с хоби техника, очите ви трябва да бъдат защитени от евентуалната опасност.

 

Въпреки че предпазните очила на пръв поглед приличат на екзотични очила за носене, те да проектирани, така че да предпазват работника по предназначение. Там където има лазерно лъчение, например трябва да носите филтриращи предпазни очила за лазери. По-конкретно, това ще разгледаме във втората част на темата.  

Оставете коментар