Ръководство за употреба – какво още трябва да знаете

Публикувано от smelio 06.03.2019 0 Коментар (и)

Абсолютно правило е ръководствата за употреба или така наречените наръчници, да са задължителна притурка към продажбата на електрически инструменти, професионална и хоби техника.  По-важен е въпросът, за кого са предназначени те, освен за собственика, който току що се е сдобил със своята нова бормашина, водна помпа или професионална прахосмукачка.

 

Не случайно повдигаме темата, защото липсва информация по такива въпроси и хората често подценяват информацията, която се намира в тях. Затова ето какво трябва да знаете.

Абсолютно правило е ръководствата за употреба или така наречените наръчници, да са задължителна притурка към продажбата на електрически инструменти, професионална и хоби техника.  По-важен е въпросът, за кого са предназначени те, освен за собственика, който току що се е сдобил със своята нова бормашина, водна помпа или професионална прахосмукачка.

 

Не случайно повдигаме темата, защото липсва информация по такива въпроси и хората често подценяват информацията, която се намира в тях. Затова ето какво трябва да знаете.

 

Първо и най-важно – информацията в наръчника е комплексна. Тя съдържа всичко, което трябва да знаете като хора, които ще работят с нея или ще трябва да я почистват, поддържат, или ремонтират.

 

Тази комплексна информация е предназначена за целеви групи. Тоест още след като прочетете съдържанието на наръчника, трябва да проверите за кого е предназначена дадената глава. Например тъй като безопасността е най-важна, логично е всеки наръчник да започва с главата за безопасност, тя е предназначена за абсолютно всеки, който ще работи с или над машината.

 

Подробните инструкции за ползване са предназначени за работниците на машината. Без значение дали сте професионалисти или хоби майстори, тази секция е задължителна за вас. Колкото й опит да притежавате, пред вас държите нова машина, която има своите специфики и трябва да я ползвате според предписанията, предназначението и описаните методи.

 

В зависимост от вида на машината, не е задължително тя да бъде почиствана и поддържана от работника. Ако машината е част от инструменталната секция на една бригада, то там си има екип по поддръжка и почистване, които трябва да се занимават с тази дейност. Уви ако машината е хоби, ваше задължение е да се грижите за нейното почистване и поддръжка, за да сте сигурни, че тя ще има много по-дълъг работен режим.  

 

Обикновено електрическите части започват с щрих ВНИМАНИЕ!. Това е ясна индикация, че електрическата част, трябва да бъда преглеждана, поправяне и поддържана само от квалифициран електротехник. Когато самият инструмент има сложна електрическа схема в устройството си, дори на квалифицираните техници е забранено да използват машината, а тя се отнася в най-близкия сервиз, който обслужва марката.

 

От всичко дотук казано трябва да знаете: ако вашата длъжност е свързана с работа на или с машината, трябва да прочетете ръководството преди да започнете работа. Трябва да отделите специфично внимание на инструкциите във всяка една глава в наръчника и да научите, което се отнася за вас и кое за другите хора разпределени според целевите групи.

 

Не подценявайте наръчника! Той е първата стъпка към правилна, сигурна, икономична и дълготрайна експлоатация на всеки един електрически инструмент, професионална или хоби техника.  

 

Първо и най-важно – информацията в наръчника е комплексна. Тя съдържа всичко, което трябва да знаете като хора, които ще работят с нея или ще трябва да я почистват, поддържат, или ремонтират.

 

Тази комплексна информация е предназначена за целеви групи. Тоест още след като прочетете съдържанието на наръчника, трябва да проверите за кого е предназначена дадената глава. Например тъй като безопасността е най-важна, логично е всеки наръчник да започва с главата за безопасност, тя е предназначена за абсолютно всеки, който ще работи с или над машината.

 

Подробните инструкции за ползване са предназначени за работниците на машината. Без значение дали сте професионалисти или хоби майстори, тази секция е задължителна за вас. Колкото й опит да притежавате, пред вас държите нова машина, която има своите специфики и трябва да я ползвате според предписанията, предназначението и описаните методи.

 

В зависимост от вида на машината, не е задължително тя да бъде почиствана и поддържана от работника. Ако машината е част от инструменталната секция на една бригада, то там си има екип по поддръжка и почистване, които трябва да се занимават с тази дейност. Уви ако машината е хоби, ваше задължение е да се грижите за нейното почистване и поддръжка, за да сте сигурни, че тя ще има много по-дълъг работен режим.  

 

Обикновено електрическите части започват с щрих ВНИМАНИЕ!. Това е ясна индикация, че електрическата част, трябва да бъда преглеждана, поправяне и поддържана само от квалифициран електротехник. Когато самият инструмент има сложна електрическа схема в устройството си, дори на квалифицираните техници е забранено да използват машината, а тя се отнася в най-близкия сервиз, който обслужва марката.

 

От всичко дотук казано трябва да знаете: ако вашата длъжност е свързана с работа на или с машината, трябва да прочетете ръководството преди да започнете работа. Трябва да отделите специфично внимание на инструкциите във всяка една глава в наръчника и да научите, което се отнася за вас и кое за другите хора разпределени според целевите групи.

 

Не подценявайте наръчника! Той е първата стъпка към правилна, сигурна, икономична и дълготрайна експлоатация на всеки един електрически инструмент, професионална или хоби техника.  

 

Оставете коментар