Устойчиво развитие в индустрията

Публикувано от smelio 29.01.2019 0 Коментар (и)

4 важни компонента  за устойчиво развитие в поддръжката, ремонта и експлоатацията на съоръжения

 

 

В съвременния свят стремежът за устойчиво развитие е основен за всички участници по веригата свързана с най-различни сектори в индустрията. В този смисъл, от особена важност за всеки сектор в индустрията не е само избора на професионална техника, но и организация, и експлоатация на същата, така че да бъде вписана в термина устойчиво развитие.

 

Ето 4 важни компонента за устойчиво развитие, на които всяка съвременна компания трябва да обърне особено внимание, особено когато се занимава с поддръжка, ремонт, строителство и експлоатация на най-различни съоръжения. Съответно всеки компонент може да е свързан с предлага нова технология, уреди и апарати, които улесняват работата на самите майстори на терен, на инженерите и другите изпълнителни лица във всеки проект.

 

Управление на енергийните ресурси

Това е най-важния въпрос за всяка индустрия и е свързана винаги с най-скъпата част от сметката на работещите компании. Във времена на постоянно противоборство или неразбирателство между държава и частен сектор, мониторингът и намаляването на прекомерната употреба на енергия на терен може да доведе до икономии, както и до намаляване на разходите за енергия на постоянна основа.

 

За намаляване на прекомерната употреба на енергията от съществено значение е преосмислянето на начина, по който работи самата компания. Също така е важно снабдяването с ново поколение измервателна техника, акумулаторни инструменти, подобряване на HVAC системите и осветлението, закупуване на енергоспестяващи уреди, все неща, които със сигурност могат да намалят разходите за потребление, но и ще дадат възможност за по-качествена проверка на процесите свързани с работата на самите работни обекти.

 

Пестене на водни ресурси

Водата много често е ограничен ресурс и в много райони тя може да не достига за нуждите за самото изпълнение на даден проект, или за функциониране на даденото съоръжение. Оценяването и намаляването на потреблението на вода може да  помогне на всеки мениджмънт да намали разходите за водно потребление и в крайна сметка да не харчи излишно водни ресурси.

 

Действията тук включват организация на офис и работни пространства с пестящи водата уреди и изделия, но и с интелигентно поставена техника за откриване и предотвратяване на течове.

 

Намаляване на отпадъците и вредното им въздействие към околната среда

Все повече строителни компании и други в индустриалния сектор изпитват затруднение от постоянните нови и нови изисквания спрямо отпадъка. Разходите за извозване и складиране постоянно се покачват, така че трябва да се мисли за възможното намаляване на количеството отпадъци, които съоръжението или дадения работен процес произвежда.

 

В този смисъл, мениджмънта трябва да се ориентира към продукти, техника и аксесоари, които намаляват отпадъка, но позволяват лесното му извозване след това за рециклиране.    

  

Грижа за качеството на въздуха

От съществено значение е и здравето на хората, които работят на терен. Затова от ключово значение за тях е да имат подсигурени освен необходимата строителна техника, но и важната за това предпазна екипировка. Въздухът в затворени работни помещения е много по-опасен отколкото този при открити обекти, така че трябва да се вземат мерки за филтриране, осигуряване на чиста работна среда с всички възможно мерки. На следващ етап от процеса, особено при поддръжка и експлоатация на всяко съоръжение, задължителна е употребата на качествена почистваща техника.

 

Когато направите вашия план за устойчиво развитие в работния процес на вашата компания, и се интересувате от професионална техника, която да може да изпълни много от поставените цели, то във Войнишки има изключителни продукти,  отговарящи на съвременните стандарти. Още по-важното е, че съвременното производство на техника все повече взема предвид устойчивото развитие като важен фактор за всяка индустрия, така че това е отразено в механиката и функциите на самата техника.   

 

Оставете коментар